ที่พักใกล้เคียง


โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

260 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073-515041

เว็บไซต์ : http://www.imperialnarathiwat.com

venue

______________________________________________________________________


โรงแรมตันหยง

16/1 ถนนโสภาพิสัย ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073-511477

venue

______________________________________________________________________


โอเชี่ยน บลูแมนชั่น

299 ถ.ภูผาภักดี อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส นราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073-511-532

เว็บไซต์ : Ocean Blue Mansion

venue

______________________________________________________________________


ดินขาว อพาร์ทเมนท์

168 ถ.สุริยะประดิษฐ์ เมืองนราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073 532 088

เว็บไซต์ : Din-Khao Apartment

venue

______________________________________________________________________


ภัคสินา โฮม

143/14 ถ.สุริยะประดิษฐ์ ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073 511 800

เว็บไซต์ : ภัคสินา โฮม

venue

______________________________________________________________________


โรงแรมแปซิฟิค

136 บางนาค ตำบล บางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073 511 076

เว็บไซต์ : โรงแรมแปซิฟิค

venue

______________________________________________________________________


สำหรับนักศึกษา (จำนวนจำกัด)

  นักศึกษาชาย

   - ห้องพักขนาด 4 ท่าน/ห้อง ราคา 525 บาท/ท่าน

   - ห้องพักขนาด 15 ท่าน/ห้อง ราคา 300 บาท/ท่าน

  นักศึกษาหญิง ราคา 300 บาท/ท่าน

ผู้สนับสนุน
iMIT SIC Partners