เข้าสู่ระบบ (Login)

 กำหนดเวลาส่งผลงาน
เปิดรับบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์(Full Paper) 15 ธ.ค. –
18 ก.พ. 61
การประกาศผลการพิจารณาบทความวิจัย 20 มี.ค. 61
ยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงานและชำระค่าลงทะเบียน 20 มี.ค. 61 -
20 เม.ย. 61
หมดเขตการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
โดยไม่นำเสนอผลงาน
15 พ.ค. 61
 ติดต่อสอบถาม
ดร.ปรุฬ มะยะเฉี่ยว
หัวหน้างานส่งเสริมงานวิจัยและตำรา
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ที่พักใกล้เคียง


โรงแรมอิมพีเรียลนราธิวาส

260 ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073-515041

เว็บไซต์ : http://www.imperialnarathiwat.com

venue

แผนที่โรงเเรมอิมพิเรียลนราธิวาส


โรงแรมตันหยง

16/1 ถนนโสภาพิสัย ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000

ติดต่อ : 073-511477

venue

แผนที่โรงเเรมตันหยง
ผู้สนับสนุน