ค่าใช้จ่ายการลงทะเบียน

ผลงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม

รูปแบบผู้ลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ 1,000 บาท 500 บาท
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ 500 บาท 300 บาท

ผลงานวิจัยงานธุรกิจสัมพันธ์และเศรษฐศาสตร์

รูปแบบผู้ลงทะเบียน

ผู้นำเสนอผลงาน

ผู้ติดตาม/ผู้เข้าร่วมงาน

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และบุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายนอกเครือข่ายความร่วมมือ 2,000 บาท 500 บาท
อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บุคลากร นิสิต/นักศึกษา ภายในเครือข่ายความร่วมมือ 1,500 บาท 300 บาท

>>Registration Costs iMIT SIC Group<<

การชำระค่าลงทะเบียน


   การชำระค่าลงทะเบียน ท่านสามารถชำระผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขานราธิวาส
   ชื่อบัญชี ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่บัญชี 905 - 3 - 18101 - 6
   code : KRTHTHBK
   และท่านจะต้องส่ง สำเนาสลิปการชำระเงินผ่านระบบ ด้วยขั้นตอนดังนี้
   1. login เข้าสู่ระบบ
   2. เลือกเมนูทางซ้ายมือ "ส่งหลักฐานการชำระเงิน"
   3. อัพโหลดไฟล์สลิปการชำระเงิน และกดปุ่ม บันทึก
   4. รอการอนุมัติ

   * ท่านจะสามารถชำระค่าลงทะเบียนได้ ก็ต่อเมื่อบทความผ่านการพิจารณาแล้ว
   * ค่าลงทะเบียนสำหรับผู้ติดตาม ตามจำนวนคนผู้ติดตาม/ค่าลงทะเบียน