เข้าสู่ระบบ (Login)

 ติดต่อสอบถาม
อาจารย์ วสันต์ พลาศัย
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
Email: research_pnu@hotmail.com
Tel: 0887884486

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก

english menu (for iMIT SIC Group)

การลงทะเบียน 1 ครั้้ง สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ชิ้น
หากท่านมีความประสงค์ ส่งผลงานมากกว่า 1 ชิ้น กรุณาลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลส่วนตัว

*รายชื่อท่านแรกคือผู้นำเสนอ รายชื่อถัดไปคือผู้ติดตาม

(รายชื่อมหาวิยาลัยในความร่วมมือ)

ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ

ใช้สำหรับการ Login เข้าสู่ระบบ และ ไม่สามารถใช้ E-mail ซ้ำได้

รหัสผ่านต้องมีความยาว 6-10 อักขระเท่านั้น